انجام پروپوزال ارزان

0

انجام پروپوزال ارشد

یکی از بزرگترین مشکلات دانشجویان در مسیر انجام پایان نامه، انتخاب موضوع نادرست و سپس انجام پروپوزال ضعیف و بی کیفیت است. هر پروپوزال و پایان نامه، دارای هزینه هایی است تا بتوانیم آن را بدون مشکل علمی، پیش ببریم. در نتیجه، انجام پروپوزال و یا پایان نامه ارزان، یکی از موارد نشان دهنده بی کیفیت بودن است. به دلیل این که اگر مراحل انجام پروپوزال، به درستی انجام گردد، شامل دانش و اطلاعاتی است که هر یک از آن ها نیازمند هزینه زمانی یا مالی هستند.

 

انجام پایان نامه با کیفیت

یکی از عوامل نشان دهنده کیفیت در پایان نامه، نوشتن یک پروپوزال عالی است. از طرفی انجام یک پروپوزال ضعیف، زمان و هزینه دانشجو را نیز در ادامه مسیر و روند پایان نامه، تلف خواهد کرد. به طور مثال اگر بخواهیم یک نمونه از مشکلات پروپوزال را در یک گرایش بررسی کنیم، برای انجام بهترین پایان نامه مدیریت بازرگانی، در ابتدا موضوع انتخابی و نوآوری آن و سپس نوشتن پروپوزال در هر بخش، می تواند در نهایت منجر به یک پژوهش علمی کامل گردد. دانش تخصصی محقق در مورد ابزارها و روش تحقیق و سپس پیاده سازی گام به گام آن ها در هر مرحله، بسیار با اهمیت است. اگر پروپوزال، نادرست و غیرعلمی و ارزان نوشته شود یعنی مقالات معتبر ترجمه نمی شود، مقالات فارسی بی اعتبار بررسی می گردد و هزاران مشکل دیگر، که در نتیجه یک پایان نامه ضعیف را منجر می گردد.

https://mehrdadcivil.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/InShot_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B6_%DB%B0%DB%B8%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B7%DB%B0-780x470.jpg

بخش های مختلف پروپوزال

هر پروپوزال، شامل بخش های ثابتی از جمله بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش،اهداف تحقیق، نوآوری و جدید بودن پژوهش نسبت به مطالعات پیشین، فرضیه ها یا سؤالات، پیشینه تحقیق، انتخاب روش تحقیق و نوع آن، نحوه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز می باشد.

روند نگارش پروپوزال

برای نگارش پروپوزال باید صفرتا صد مراحل پایان نامه را به صورت کلی و به درستی مشخص کنید. هر اشتباهی منجر به عدم اتمام به موقع پایان نامه می شود. فاکتورهای مؤثر در پروپوزال عبارت اند از:

  • اهمیت این پژوهش چیست؟ دلیل اصلی انتخاب این موضوع چه چیزی بوده است؟
  • هدف از انجام پژوهش حاضر چیست؟ در انتهای پژوهش قرار است به چه هدفی برسید؟
  • چه ضرورتی داشته که شما این موضوع را انتخاب کردید؟بیان کردن شکاف‌ها و ضعف‌های اجرای پژوهش باید در این بخش مشخص گردد؟ هر پژوهش علمی باید دارای اهمیت و ضرورتی برای صرف زمان باشد. پژوهش های علمی به دلیل اینکه نیاز به زمان و هزینه دارند باید به درستی انتخاب شوند. در غیر این صورت، صرف زمان و هزینه برای هر پژوهشی مورد قبول نخواهد بود.
  •  با چه روش تحقیق و با چه نرم افزاری می‌خواهید  این پژوهش را انجام دهید؟(مشخص کردن نرم‌افزارهای استفاده‌شده و روش آن) روش تحقیق کامل مشخص گردد.
  • پیشینه موضوع یا ادبیات موضوع به‌طورکلی بیان شود؟ بقیه افراد درزمینه موضوع شما چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ این قسمت در پروپوزال، به شکل مبانی نظری بیان می گردد.
اصول نگارشی پروپوزال

پروپوزال دارای بخش های مختلفی است که هر بخش نیز باید براساس اصول مختص به خودش، به صورت علمی نوشته شود. به طور مثال در بخش بیان مسئله، اصول نگارشی متفاوتی نسبت به نواوری و یا پیشینه تحقیق، وجود دارد که باید در هر مرحله، رعایت کنیم. پروپوزال، یک طرح پیشنهادی برای مشخص کردن صفر تا صد پایان نامه است و در صورتی که به درستی تعیین نشود، در حقیقت ادامه روند مسیر پایان نامه نیز، اشتباه خواهد بود. در انجام بهترین پایان نامه مدیریت ساخت، علاوه بر دانش تخصصی در مدیریت پروژه، نیازمند ابزارها و روش تحقیق های مدیریت خواهیم بود که باید متناسب با عنوان،انتخاب شوند. در نتیجه اگر در پروپوزال، روش تحقیق به درستی انتخاب نشود، پژوهش به هدف اصلی خود دست پیدا نخواهد کرد و کل مسیر پژوهش نیز اشتباه خواهد بود. به دلیل این که روش تحقیق، راه دستیابی به هدف اصلی پژوهش علمی می باشد. انجام پروپوزال ارزان، اغلب شامل پروپوزال های بی کیفیتی است که فرد محقق بدون دانش علمی از پژوهش های دیگران کپی می کند و دردسرها و هزینه های گزافی را در ادامه مسیر پایان نامه برای دانشجویان ایجاد می کند. ارزان بودن، پایان یک پژوهش علمی نخواهد بود و در آن مرحله و سپس مراحل بعد، مشکلات متعددی را برای دانشجو، به دلیل دوباره کاری مجدد و عدم تأیید ایجاد خواهد کرد. هزینه های دوباره کاری و از دست دادن زمان بسیار برای تحویل پژوهش های نامعتبر و ارزان، بسیار بیشتر است. اما بعضی از مؤسسات پایان نامه، برای اینکه می دانند دانشجویان به دنبال ارزان بودن هستند، آن ها هم بدون توضیحات علمی، یک پروپوزال و پایان نامه کپی شده ولی ارزان را تحویل دانشجو می دهند.

عدم پذیرش پروپوزال

در بسیاری از موارد عدم پذیرش پروپوزال، باید باعث خوشنودی دانشجو گردد، به دلیل این که اگر پروپوزالی نادرست و غیرعلمی، تصویب شود، در ادامه مسیر پایان نامه امکان تغییر نخواهد بود. اگر در انجام بهترین پایان نامه مدیریت گردشگری، دانشجو پروپوزال را نوشته است که نوآوری ندارد یا امکان دسترسی به داده ها برای بررسی گردشگران وجود ندارد، در ادامه اگر پروپوزال تصویب شود، در نتیجه دانشجو باید تحت هر شرایط اشتباهی، این مسیر را به پایان برساند. بنابراین، بهتر است اگر اشکالات علمی برای پروپوزال وجود دارد، در همان ابتدا در پروپوزال، اصلاح گردد.

پروپوزال چیست ؟؟

پروپوزال در حقیقت همان‌طور که از اسم آن مشخص است، یک طرح پیشنهادی برای تعیین کلیات مراحل پایان نامه می‌باشد. اهداف، نوآوری ها و شکاف ها، پیشینه پژوهش های قبلی در این حوزه و غیره در پروپوزال تشریح می شود. تعیین این مسیر باید با بررسی و تحلیل مقالات معتبر انجام گردد. هر پروپوزالی مورد قبول اساتید نخواهد بود و باید در هر پروپوزال، اصول علمی کاملا برقرار باشد.

مزایای پروپوزال

تنظیم پروپوزال دارای مزیت‌های بسیاری دارد، ولی به‌صورت کلی هدف از تنظیم را می‌توان، داشتن نقشه راه جهت ادامه‌ی تحقیق و جلوگیری از اتلاف منابع و زمان بیشتر قبل از تائید کامل پایان‌نامه بیان نمود. بعد از تنظیم پروپوزال ، دانشجوی مربوطه آن را به استاد راهنمای خود ارائه می‌دهد و پس از تائید نهایی، اجرای پایان‌نامه و تحقیقات مربوطه انجام می‌پذیرد.

فشارهای عصبی و استرس زا در پروپوزال

عوامل زیادی بر مدت زمان انجام یک پروپوزال و پایان نامه تأثیرگذار هستند، که اغلب افراد این واقعیت ها را برای دانشجویان بازگو نمی کنند. در این مقاله، به مدت زمان واقعی انجام یک پروپوزال و پایان نامه پرداخته شده است. از این رو، اگر به دنبال اتمام به موقع پروپوزال و پایان نامه خود هستید، هر چه سریع تر، این عوامل را در نظر بگیرید و شروع به انجام مراحل پایان نامه کنید. به دلیل این که، اکثر دانشجویان، زمان خود را در ابتدا تلف می کنند و سپس در مدت زمان کم به دنبال انجام پروپوزال و پایان نامه خود هستند. از این رو، بعد از شروع واقعی مراحل، فشار زیادی به دانشجویان وارد می گردد که منجر به فشارهای عصبی و استرس زا می گردد. اما کمتر کسانی به واقعیت های فاکتورهای مؤثر بر مدت زمان اتمام پروپوزال و پایان نامه می پردازند.

انجام پروپوزال همراه با آموزش تخصصی

مدت زمان پروپوزال

برای انجام هر بخش از پروپوزال در ابتدا باید مقالات معتبر، دریافت و سپس تحلیل شود. از این رو، سطح سواد و مهارت انگلیسی دانشجویان، امری تأثیرگذار بر مدت زمان انجام پروپوزال خواهد بود. از طرفی هر یکی از بخش های پروپوزال دارای اصول علمی مشخصی است که دانشجو در ابتدا باید آموزش ببیند. بخش های مختلف پروپوزال، عبارت اند از: بیان مسئله، اهداف، فرضیه ها و سؤالات، انتخاب روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات، پیشینه تحقیق و نوآوری پژوهش، که تمام این بخش ها بدون بررسی و تجزیه و تحلیل مقالات، قابل نگارش نخواهد بود. همچنین، نحوه نوشتن پروپوزال، بر مدت اتمام پایان نامه، تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی خواهد داشت. به طور مثال اگر در انجام بهترین پایان نامه مدیریت، تعداد متغیرهای ما افزایش یابد، در نتیجه دانشجو در مراحل پایان نامه باید صرف زمان زیادتری را برای خواندن و بررسی آن متغیرها اختصاص دهد.در نتیجه اضافه کردن متغیردر بسیاری از رشته ها یا اضافه کردن ارتباط ها، به منزله ی افزایش زمان بیشتر خواهد بود.

انجام پاورپوینت جلسه دفاع

جلسه دفاع، باید به صورت حرفه ای برنامه ریزی و طراحی گردد. یکی از مهم ترین بخش های هر جلسه دفاع، ساخت پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه، به صورت تخصصی است.

ویژگی های پاورپوینت پایان نامه

انجام پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه، نیازمند یادگیری مهارت های طراحی اسلایدهای پاورپوینت براساس طراحی آموزشی و روند پایان نامه می باشد. این مهارت ها باید در ابتدا آموزش داده شود و سپس در مسیر تهیه پاورپوینت و سپس در ارائه، گنجانده شود. آموزش ساخت پاورپوینت حرفه ای و هچنین آموزش نحوه ارائه علمی در مقابل اساتید در جلسه دفاع پایان نامه در دوره مهندس حمصیان در سایت مهرداد سیویل آموزش داده شده است.

نحوه استخراج مطالب مهم پایان نامه برای پاورپوینت

ترتیب اسلایدهای پاورپوینت براساس ترتیب مراحل پایان نامه

نحوه قرار گیری مطالب براساس طراحی آموزشی

آموزش سخنرانی علمی در روز دفاع

نحوه کاهش استرس و ترس جلسه دفاع و شبیه سازی و تمرین های قبل از برگزاری آن

پاسخ دهی به سؤالات داوران براساس اصول علمی در هر مرحله و پیش بینی آن ها

دوره جامع آموزشی جلسه دفاع در سایت مهرداد سیویل

خدمات آموزشی پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه

تعداد اسلایدهای پاورپوینت دفاع چقدر باشد؟

یکی از سؤالات متداول و نادرست اکثر دانشجویان، این است که تعداد اسلایدهای پاورپوینت ما چقدر باید باشد؟ برای پاسخ گویی به این سؤال در ابتدا باید با فاکتورهای تعیین کننده برای تعداد اسلایدها، آشنا شویم. تعداد اسلایدهای پاورپوینت دفاع، به عوامل مختلی مانند مدیریت زمان مشخص شده برای ما در جلسه دفاع، مهم ترین مطالبی که باید از مراحل پایان نامه گفته شود و همچنین به سرعت صحبت کردن ما بر روی هر اسلاید، بستگی دارد. از این رو تعداد اسلایدهای پاورپوینت برای هر پایان نامه، متفاوت است. اما، یک تعداد مشخصی از اسلاید باید به صورت معقول طراحی گرددزمانی صحبت از تعداد اسلایدها می شود، باید این تعداد بر اساس مدت زمان دفاع برای هر پایان نامه طراحی شود. یک دانشجو ممکن است بر روی یک اسلاید خود دو دقیقه صحبت کند و دیگری فقط در حد ۳۰ ثانیه صحبت کند.

آموزش تخصصی و حرفه ای جلسه دفاع پایان نامه

خدمات تخصصی پروپوزال و پایان نامه

در انجام پروپوزال و پایان نامه، به دنبال کار علمی و تخصصی باشید. ارزان بودن یکی از فاکتورهای بی کیفیت بودن می باشد. هیچ وقت یک خدمات با کیفیت را نمی توان ارزان، تهیه کرد. به دلیل این که این مراحل نیازمند زمان و هزینه های مشخصی از جمله ترجمه، دانش تخصصی محقق است که نیازمند سال ها هزینه زمانی و هزینه ای برای یادگیری بوده است. اگر به دنبال انجام ارزان پروپوزال یا پایان نامه هستید، ارزان ترین راه حل، یادگیری و آموزش خودتان و انجام آن توسط خودتان می باشد. در سایت مهرداد سیویل، آموزش های تخصصی پروپوزال، پایان نامه و سپس جلسه دفاع، قرار داده شده است که دانشجویان می توانند با ارزان ترین راه، این دوره ها را ببینند و سپس با صرف زمان بیشتر، مسیر پایان نامه را ارزان طی نمایند. همچنین اگر به دنبال، انجام صفر تا صد یا مشاوره تخصصی بهترین پروپوزال و پایان نامه هستید، می توانید با شماره ارتباطی مهندس مهرداد حمصیان ۰۹۱۳۳۸۶۲۷۷۶ در تلگرام یا واتس آپ، در ارتباط باشید. برای انجام پایان نامه در اصفهان،تهران، مشهد، کرمان، تبریز و انجام پایان نامه های تخصصی در بهترین کشورهای دنیا، می توانید با سایت پایان نامه مهرداد سیویل وارد شده و از آموزش های رایگان و تخصصی مهرداد حمصیان ، استفاده نمایید.

Rate this post

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.