پیاده سازی ایزو 9001

0

صدور ایزو  9001 و پیاده‌سازی ایزو 9001 می‌تواند دلهره‌آور به نظر برسد. به همین دلیل است که ما بعد از مشاوره رایگان جهت گرفتن ایزو، از مجموعه EIQM راهنمای پیاده‌سازی ISO 9001  را نوشته‌ایم و یک الگوی طرح پروژه و چک لیست تهیه کرده‌ایم. این کار با هدف این که شما درک کاملی از محدوده پروژه و یک چارچوب دقیق و عملی برای مراحل مختلف برای اجرا داشته باشید ارائه شده است.

چه کسانی باید روش پیاده سازی را بدانند؟

 • هر نوع سازمان – بزرگ یا کوچک
 • شرکت هایی که مایل به پیاده سازی ISO به طور کامل در داخل خود هستند
 • مدیران کیفیت که اجرای ISO 9001 را برنامه ریزی و مدیریت می کنند
 • مدیران پروژه که مشاوران خارجی ISO را مدیریت می کنند

شما ممکن است یک شرکت کوچک یا یک سازمان بزرگ باشید. اما در تمام موارد مراحل اجرای ISO 9001 یکسان است. روند کار به همین صورت است.

درباره ISO 9001 بیاموزید

برای اخذ ایزو 9001 اقدام کنید ترجیحا از مراجع صدور معتبر. نسخه هایی از دوره استاندارد ISO 9000:2015 و ISO 9001:2015 را خریداری و مطالعه کنید.

هر دو را بخوانید و خود را با زبان و مفاهیم آنها آشنا کنید. اگرچه هر دو به زبانی فشرده و رسمی نوشته شده‌اند، عناوین بندها در ISO 9001:2015 کاملاً توضیحی هستند.
فرآیندهایی را که سیستم مدیریت شما را تشکیل می‌دهند شناسایی کنید و تعیین کنید کدام فرآیندها مسئول برآورده کردن نیازها هستند. تیم پیاده سازی QMS را تشکیل دهید.

شرکت کنندگان/مسئولیت ها

 • مدیریت ارشد
 • نماینده مدیریت

تجزیه و تحلیل شکاف
تجزیه و تحلیل شکاف سیستم مدیریت فعلی خود را انجام دهید
تمام شیوه‌های سیستم مدیریت موجود، کنترل‌ها و مستندات را با استفاده از الزامات ISO 9001:2015 به عنوان معیار بررسی کنید. سعی کنید با مقایسه فعالیت ها و فرآیندهای مختلف با آنچه استانداردها نیاز دارد، هر فرآیند تجاری را در چارچوب هر یک از الزامات استانداردها درک کنید.
تجزیه و تحلیل شکاف تکنیکی است برای شناسایی واضح اینکه کدام بندهای ISO 9001 در حال حاضر به طور کامل پرداخته نشده اند (یا اصلاً به آنها پرداخته نشده است) و برای توسعه اقدامات اصلاحی. تجزیه و تحلیل شکاف باید توسط اعضای تیم اجرای QMS انجام شود. تجزیه و تحلیل شکاف باید با گروه های کوچکی از کارکنان، از جمله صاحب فرآیند هر فرآیند انجام شود.
شرکت کنندگان/مسئولیت ها

 • همه مدیران
 • روسای بخش
 • مدیریت ارشد
 • نماینده مدیریت
 • صاحبان فرآیند
 • تیم پیاده سازی مدیریت کیفیت

استراتژی، ریسک ها و فرصت ها، دامنه

جهت استراتژیک شرکت خود را تعیین کنید و رویه ریسک ها و فرصت ها را اجرا کنید. سازمان باید چشم انداز خود را منطبق با مأموریت خود ایجاد کند و جهت گیری های استراتژیک و الزامات طرف های ذینفع را مطابق با زمینه خود شناسایی کند. فرآیندهای مورد نیاز برای QMS را شناسایی کنید.

دامنه باید مشخص کند که شرکت شما چه کاری انجام می دهد و چه چیزی را ارائه می دهد. باید شامل محصولات و خدمات باشد. باید با در نظر گرفتن زمینه انجام شود. اطمینان حاصل کنید که کارکنان خطرات و فرصت هایی را که بر کار آنها تأثیر می گذارد، درک می کنند.

شرکت کنندگان / مسئولیت ها

 • مدیریت ارشد
 • نماینده مدیریت
 • تیم پیاده سازی QMS

رویه رضایت مشتری

رویه رضایت مشتری را اجرا کنید.

الزامات بندهای ایزو 9001 و سیستم مدیریت کیفیت را بخوانید و بحث کنید و در نظر بگیرید:

 1. اصلاح و اجرای رویه
 2. روش های جذب بازخورد و برداشت مشتری
 3. روش های رسیدگی به شکایات و بازگرداندن محصول

شرکت کنندگان / مسئولیت ها

 • نماینده مدیریت
 • مدیران عملیاتی
 • صاحبان فرآیند

بررسی مدیریت

اولین بررسی مدیریت را انجام دهید و یک مرجع صدور گواهینامه را انتخاب کنید.

مدیریت عالی برای انجام بازبینی پیشرفت و شناسایی نقاط ضعف و انجام اقدامات اصلاحی در صورت لزوم. معیارهای انتخاب نهاد گواهی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 1. باید مشتریانی از صنعت ما داشته باشد (یعنی رقبای ما)
 2. باید رزومه حسابرسان خود را برای بررسی ارائه دهند
 3. باید اظهارات عدم انطباق را به خوبی ارائه کند
 4. اطلاعات مربوط به انتخاب یک مرجع صدور گواهینامه در دسترس است:

شرکت کنندگان / مسئولیت ها

 • مدیریت ارشد
 • نماینده مدیریت
 • روسای بخش

رویه های عملیاتی

رویه های عملیاتی خود را پیاده یا مستند کنید.

الزامات فرآیند ایزو 9001. و سیستم مدیریت کیفیت را مطالعه و بحث کنید و جلسات برنامه ریزی را با نویسندگان رویه های عملیاتی و سایر اسناد پشتیبان در نظر بگیرید تا در تهیه اسنادی که با اهداف کیفیت تعیین شده و الزامات مربوطه مطابقت دارند کمک کنند. استاندارد  ISO اگر رویه های عملیاتی شما موثر هستند و نحوه عملکرد فرآیندهای کلیدی شما را مشخص می کنند، آنها را حفظ کنید!

شرکت کنندگان / مسئولیت ها

 • صاحبان فرآیند
 • همه مدیران
 • روسای بخش
 • ناظران

بررسی آمادگی

بررسی آمادگی انجام شود.

پس از اجرای الزامات کلیدی جدید و انجام هرگونه اقدام اصلاحی، پیشنهاد می شود که نماینده مدیریت باید حداقل یک ممیزی داخلی (عنصر) دیگر را در آمادگی برای ممیزی مرحله اول سازمان صدور گواهینامه انجام دهد.

مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که اقدامات اصلاحی در مورد یافته های نامطلوب ممیزی مرحله اول بدون تأخیر انجام می شود. هر گونه تغییر لازم را در سیستم مدیریت کیفیت و اطلاعات مستندات ایجاد کنید.

شرکت کنندگان / مسئولیت ها

 • مدیریت ارشد
 • نماینده مدیریت
 • تیم پیاده سازی QMS
 • صاحبان فرآیند

 

Rate this post

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.