مرور برچسب

ارسال پت به خارج از کشور

ارسال پت به خارج از کشور

مراحل اخذ مدارک و تهیه باکس‌ ارسال حیوانات خانگی (پت‌ها) به خارج از کشور به دلیل تفاوت قوانین و مقررات کشورها های مختلف و همچنین توجه به سلامت و رفاه حیوانات، نیازمند رعایت چندین مرحله و فراهم آوردن مدارک مختلفی است. در این مقاله به بررسی…
ادامه مطلب ...