مرور برچسب

جشنواره کارآفرینی

جشنواره کارآفرینی و اهمیت آن در ایجاد مشاغل جدید

جشنواره کارآفرینی چیست؟ آیا تاکنون در جشنواره های مربوط به کارآفرینی شرکت کرده اید؟ حضور در این جشنواره ها نیازمند قوانین و قواعد مخصوصی است که همه افراد لازم است آنها را رعایت کنند. یکی از مهمترین هدف های این جشنواره ها راه اندازی و ایجاد…
ادامه مطلب ...